Назад

Политика за поверителност

1. Преглед на защитата на данните

Главна информация

Информацията по-долу ще ви предостави лесен за навигация преглед на това какво ще се случи с вашите лични данни, когато посетите този уебсайт. Терминът „лични данни“ включва всички данни, които могат да бъдат използвани, за да ви идентифицират лично. За подробна информация относно предмета на защита на данните, моля, вижте нашата Декларация за защита на данните, която сме включили под това копие.

Записване на данни на този уебсайт

Коя е отговорната страна за записването на данни на този уебсайт (т.е. „администраторът“)?

Данните на този уебсайт се обработват от оператора на уебсайта, чиято информация за контакт е достъпна в раздел „Информация за отговорното лице (наричано „администратор“ в GDPR)“ в тази Политика за поверителност.

Как записваме вашите данни?

Ние събираме вашите данни в резултат на споделянето на вашите данни с нас. Това може например да е информация, която въвеждате в нашата форма за контакт.

Други данни ще бъдат записани от нашите ИТ системи автоматично или след като сте се съгласили да бъдат записани по време на посещението на вашия уебсайт. Тези данни включват предимно техническа информация (напр. уеб браузър, операционна система или време на достъп до сайта). Тази информация се записва автоматично, когато влезете в този уебсайт.

За какви цели използваме вашите данни?

Част от информацията се генерира, за да се гарантира предоставянето на уебсайта без грешки. Други данни могат да се използват за анализ на вашите потребителски модели.

Какви права имате по отношение на вашата информация?

Имате право да получавате информация относно източника, получателите и целите на вашите архивирани лични данни по всяко време, без да се налага да плащате такса за такова разкриване. Вие също имате право да поискате вашите данни да бъдат коригирани или изтрити. Ако сте се съгласили с обработката на данни, имате възможност да оттеглите това съгласие по всяко време, което ще се отрази на цялата бъдеща обработка на данни. Освен това имате право да поискате обработването на вашите данни да бъде ограничено при определени обстоятелства. Освен това имате право да подадете жалба до компетентната надзорна агенция.

Моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време, ако имате въпроси относно този или други проблеми, свързани със защитата на данните.

Инструменти за анализ и инструменти, предоставени от трети страни

Има възможност вашите модели на сърфиране да бъдат анализирани статистически, когато посетите този уебсайт. Такива анализи се извършват предимно с това, което наричаме програми за анализ.

За подробна информация относно тези програми за анализ, моля, вижте нашата Декларация за защита на данните по-долу.

2. Хостинг и мрежи за доставка на съдържание (CDN)

Ние хостваме съдържанието на нашия уебсайт при следния доставчик:

Външен хостинг

Този уебсайт се хоства външно. Личните данни, събрани на този уебсайт, се съхраняват на сървърите на хоста. Те могат да включват, но не се ограничават до IP адреси, заявки за контакт, метаданни и комуникации, информация за договор, информация за контакт, имена, достъп до уеб страница и други данни, генерирани чрез уеб сайт.

Външният хостинг служи за изпълнение на договора с нашите потенциални и съществуващи клиенти (чл. 6, ал. 1, б) от GDPR) и в интерес на сигурното, бързо и ефективно предоставяне на нашите онлайн услуги от професионален доставчик (чл. 6(1)(f) GDPR). Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6 (1) (a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхранение на бисквитки или достъп до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстов отпечатък на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Нашият(те) хост(и) ще обработва(т) вашите данни само доколкото е необходимо, за да изпълни своите задължения за изпълнение и да следва нашите инструкции по отношение на тези данни.

Ние използваме следния хост(ове):

GoDaddy.com
2155 E. GoDaddy Way
Tempe, AZ 85284 USA

Cloudflare

Ние използваме услугата „Cloudflare“, предоставена от Cloudflare Inc., 101 Townsend St., Сан Франциско, Калифорния 94107, САЩ. (наричан по-долу „Cloudflare“).

Cloudflare предлага мрежа за доставка на съдържание с DNS, която е достъпна по целия свят. В резултат на това трансферът на информация, който се извършва между вашия браузър и нашия уебсайт, технически се насочва през мрежата на Cloudflare. Това позволява на Cloudflare да анализира транзакциите с данни между вашия браузър и нашия уебсайт и да работи като филтър между нашите сървъри и потенциално злонамерен трафик на данни от интернет. В този контекст Cloudflare може също да използва бисквитки или други технологии, внедрени за разпознаване на интернет потребители, които обаче ще се използват само за описаната тук цел.

Използването на Cloudflare се основава на нашия законен интерес от предлагането на нашите уебсайтове, което е възможно най-безгрешно и безопасно (чл. 6(1)(f) GDPR).

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

За повече информация относно предпазните мерки на Cloudflare и политиките за поверителност на данните, моля, следвайте тази връзка: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

3. Общи сведения и задължителни сведения

Защита на данни

Операторите на този уебсайт и неговите страници се отнасят много сериозно към защитата на вашите лични данни. Следователно, ние обработваме вашите лични данни като поверителна информация и в съответствие със законовите разпоредби за защита на данните и тази Декларация за защита на данните.

Всеки път, когато използвате този уебсайт, ще се събира разнообразна лична информация. Личните данни включват данни, които могат да бъдат използвани, за да ви идентифицират лично. Тази Декларация за защита на данните обяснява какви данни събираме, както и целите, за които използваме тези данни. Той също така обяснява как и за каква цел се събира информацията.

С настоящото ви уведомяваме, че предаването на данни през интернет (т.е. чрез комуникация по електронна поща) може да бъде предразположено към пропуски в сигурността. Не е възможно напълно да защитите данните срещу достъп на трети страни.

Информация за отговорната страна (наричана „администратор“ в GDPR)

Администраторът за обработка на данни на този уебсайт е:

Трой Пъгмайър
Gramercy global media GmbH
Jessnerstrasse 20
10247 Берлин Германия

Телефон: 03068917988
E-mail: [email protected]

Администраторът е физическо или юридическо лице, което еднолично или съвместно с други взема решения относно целите и ресурсите за обработване на лични данни (напр. имена, имейл адреси и др.).

Продължителност на съхранение

Освен ако в тази политика за поверителност не е посочен по-конкретен период на съхранение, вашите лични данни ще останат при нас, докато целта, за която са били събрани, престане да се прилага. Ако подадете обосновано искане за изтриване или оттеглите съгласието си за обработка на данни, вашите данни ще бъдат изтрити, освен ако нямаме други законово допустими причини за съхраняване на личните ви данни (напр. периоди на съхранение по данъчно или търговско право); в последния случай заличаването ще се извърши след отпадане на тези причини.

Обща информация относно правното основание за обработка на данни на този уебсайт

Ако сте дали съгласие за обработка на данни, ние обработваме Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR или чл. 9 (2)(a) GDPR, ако се обработват специални категории данни съгласно чл. 9 (1) DSGVO. В случай на изрично съгласие за предаване на лични данни на трети държави, обработването на данните се основава и на чл. 49 (1)(a) от GDPR. Ако сте се съгласили със съхранението на бисквитки или с достъпа до информация във вашето крайно устройство (напр. чрез пръстови отпечатъци на устройството), обработката на данните се основава допълнително на § 25 (1) TTDSG. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашите данни са необходими за изпълнение на договор или за изпълнение на преддоговорни мерки, ние обработваме вашите данни на основание чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR. Освен това, ако вашите данни са необходими за изпълнение на законово задължение, ние ги обработваме на основание чл. 6, параграф 1, буква в) от GDPR. Освен това обработката на данните може да се извършва въз основа на наш легитимен интерес съгласно чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Информация за съответното правно основание за всеки отделен случай е предоставена в следващите параграфи на тази политика за поверителност.

Информация за трансфер на данни към САЩ и други страни извън ЕС

Освен всичко друго, ние използваме инструменти на компании, установени в Съединените щати или други от гледна точка на защитата на данните несигурни държави извън ЕС. Ако тези инструменти са активни, вашите лични данни може потенциално да бъдат прехвърлени в тези държави извън ЕС и да бъдат обработени там. Трябва да отбележим, че в тези страни не може да се гарантира ниво на защита на данните, което е сравнимо с това в ЕС. Например предприятията в САЩ имат мандат да предоставят лични данни на агенциите за сигурност и вие като субект на данни нямате никакви възможности за съдебни спорове, за да се защитите в съда. Следователно не може да се изключи възможността агенции на САЩ (напр. Сикрет сървис) да обработват, анализират и архивират за постоянно вашите лични данни за целите на наблюдението. Ние нямаме контрол върху тези дейности по обработка.

Оттегляне на вашето съгласие за обработка на данни

Широка гама от транзакции за обработка на данни са възможни само с вашето изрично съгласие. Можете също така да оттеглите по всяко време всяко съгласие, което вече сте ни дали. Това не засяга законосъобразността на всяко събиране на данни, извършено преди вашето оттегляне.

Право на възражение срещу събирането на данни в специални случаи; право на възражение срещу директна реклама (чл. 21 от GDPR)

В СЛУЧАЙ, ЧЕ ДАННИТЕ СЕ ОБРАБОТВАТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6(1)(E) ИЛИ (F) GDPR, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ПО ВСЯКО ВРЕМЕ ДА ВЪЗРАЖИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НА ОСНОВАНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВАШАТА УНИКАЛНА СИТУАЦИЯ. ТОВА СЕ ПРИЛАГА СЪЩО ЗА ВСЯКО ПРОФИЛИРАНЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЕ БАЗИРА ВСЯКА ОБРАБОТКА НА ДАННИ, МОЛЯ, ВИЖТЕ ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. АКО РЕГИСТРИРАТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, НИЕ ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЗАСЕГНАТИ ЛИЧНИ ДАННИ, ОСВЕН АКО СМЕ В ПОЗИЦИЯ ДА ПРЕДСТАВИМ ПРИОБРЕЖИТЕЛНА ЗАЩИТА, ДОСТОЙНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ, КОИТО НАТЕЖАВАТ ВАШИТЕ ИНТЕРЕСИ, ПРАВА И СВОБОДИ ИЛИ АКО ЦЕЛТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ Е ИСК, УПРАЖНЯВАНЕ ИЛИ ЗАЩИТА НА ЗАКОННИ ПРАВА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 1 GDPR).

АКО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ ОБРАБОТВАТ, ЗА ДА СЕ АНГАЖИРАТЕ В ДИРЕКТНА РЕКЛАМА, ВИЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ВЪЗРАЖИТЕ СРЕЩУ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЗАСЕГНАТИТЕ ВИ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТАКАВА РЕКЛАМА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ. ТОВА СЕ ВАЖИ СЪЩО ЗА ПРОФИЛИРАНЕТО, ДО СТЕПЕНТА, КОЯТО Е СВЪРЗАНО С ТАКАВА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА. АКО ПРЕДСТАВИТЕ ВЪЗРАЖЕНИЕ, ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В ПОСЛЕДСТВИЕ НЯМА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОВЕЧЕ ЗА ЦЕЛИ НА ДИРЕКТНА РЕКЛАМА (ВЪЗРАЖЕНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ. 21, ПАРАГРАФ 2 от ОРЗД).

Право на подаване на жалба до компетентната надзорна агенция

В случай на нарушения на GDPR, субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорна агенция, по-специално в държавата-членка, където обикновено поддържат своето местоживеене, месторабота или на мястото, където е извършено предполагаемото нарушение. Правото на регистриране на жалба е в сила независимо от всякакви други административни или съдебни производства, налични като правни средства.

Право на преносимост на данните

Имате право да поискате от нас да предадем всички данни, които обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или за да изпълним договор, да бъдат предадени на вас или на трета страна в често използван, машинно четим формат. Ако трябва да поискате директно прехвърляне на данните към друг администратор, това ще бъде направено само ако е технически осъществимо.

Информация относно, коригиране и изтриване на данни

В обхвата на приложимите законови разпоредби имате право по всяко време да поискате информация относно вашите архивирани лични данни, техния източник и получатели, както и целта на обработката на вашите данни. Може също така да имате право вашите данни да бъдат коригирани или изтрити. Ако имате въпроси относно тази тема или други въпроси относно личните данни, моля, не се колебайте да се свържете с нас по всяко време.

Право да изисквате ограничения за обработка

Имате право да изискате налагането на ограничения по отношение на обработката на Вашите лични данни. За да направите това, можете да се свържете с нас по всяко време. Правото да се иска ограничаване на обработката се прилага в следните случаи:

  • В случай, че трябва да оспорите коректността на Вашите данни, архивирани от нас, обикновено ще ни трябва известно време, за да проверим това твърдение. Докато тече това разследване, имате право да поискате да ограничим обработването на вашите лични данни. Докато тече това разследване, вие имате право да поискате да ограничим обработването на вашите лични данни.
  • Ако обработката на вашите лични данни е била/се извършва по незаконосъобразен начин, имате възможност да поискате ограничаване на обработката на вашите данни, вместо да поискате изтриването на тези данни.
  • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни и вие се нуждаете от тях, за да упражнявате, защитавате или предявявате законови права, имате право да изискате ограничаване на обработването на вашите лични данни вместо тяхното изтриване.
  • Ако сте направили възражение по чл. 21 (1) GDPR, вашите права и нашите права ще трябва да бъдат претеглени едно спрямо друго. Докато не е установено чии интереси надделяват, Вие имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

Ако сте ограничили обработването на вашите лични данни, тези данни – с изключение на тяхното архивиране – могат да бъдат обработвани само при условие, че сте дали съгласие или за да претендирате, упражнявате или защитавате законови права или за защита на правата на други физически или юридически лица или поради важни причини от обществен интерес, посочени от Европейския съюз или държава-членка на ЕС.

SSL и/или TLS криптиране

От съображения за сигурност и за защита на предаването на поверително съдържание, като поръчки за покупка или запитвания, които изпращате до нас като оператор на уебсайта, този уебсайт използва или SSL, или TLS програма за криптиране. Можете да разпознаете криптирана връзка, като проверите дали адресният ред на браузъра се превключва от „http://“ на „https://“, както и чрез появата на иконата за заключване в реда на браузъра.

Ако SSL или TLS криптирането е активирано, данните, които ни предавате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

Отхвърляне на нежелани имейли

С настоящото възразяваме срещу използването на информация за контакт, публикувана във връзка със задължителната информация, която трябва да бъде предоставена в нашето Известие за сайта, за да ни изпращате промоционални и информационни материали, които не сме изрично поискали. Операторите на този уебсайт и неговите страници си запазват изричното право да предприемат правни действия в случай на непоискано изпращане на промоционална информация, например чрез СПАМ съобщения.

4. Записване на данни на този уебсайт

Бисквитки

Нашите уебсайтове и страници използват това, което индустрията нарича „бисквитки“. Бисквитките са малки пакети от данни, които не причиняват никаква вреда на вашето устройство. Те или се съхраняват временно за продължителността на една сесия (сесийни бисквитки), или се архивират за постоянно на вашето устройство (постоянни бисквитки). Сесийните бисквитки се изтриват автоматично, след като прекратите посещението си. Постоянните бисквитки остават архивирани на вашето устройство, докато не ги изтриете активно или не бъдат изтрити автоматично от вашия уеб браузър.

В някои случаи е възможно бисквитките на трети страни да се съхраняват на вашето устройство, след като влезете в нашия сайт (бисквитки на трети страни). Тези бисквитки позволяват на вас или нас да се възползвате от определени услуги, предлагани от трета страна (напр. бисквитки за обработка на платежни услуги).

Бисквитките имат различни функции. Много бисквитки са технически важни, тъй като определени функции на уебсайта не биха работили без бисквитките (напр. функцията на количката за пазаруване или показването на видеоклипове). Целта на други бисквитки може да бъде анализ на потребителски модели или показване на промоционални съобщения.

Бисквитки, които са необходими за извършване на електронни комуникационни транзакции или за предоставяне на определени функции, които искате да използвате (напр. за функцията количка за пазаруване) или такива, които са необходими за оптимизирането (необходими бисквитки) на уебсайта (напр. , бисквитки, които предоставят измерима информация за уеб аудиторията), се съхраняват на основание чл. 6(1)(f) GDPR, освен ако не е цитирано друго правно основание. Операторът на уебсайта има легитимен интерес от съхраняването на необходимите бисквитки, за да гарантира безпроблемно и оптимизирано предоставяне на услугите на оператора. Ако е поискано вашето съгласие за съхранение на бисквитки и подобни технологии за разпознаване, обработката се извършва изключително въз основа на полученото съгласие (чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG); това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Имате възможност да настроите браузъра си по такъв начин, че да бъдете уведомявани при всяко поставяне на бисквитки и да разрешите приемането на бисквитки само в определени случаи. Можете също така да изключите приемането на бисквитки в определени случаи или като цяло или да активирате функцията за изтриване за автоматично изтриване на бисквитки, когато браузърът се затвори. Ако бисквитките са деактивирани, функциите на този уебсайт може да бъдат ограничени.

В случай, че се използват бисквитки на трети страни или ако се използват бисквитки за аналитични цели, ние ще ви уведомим отделно във връзка с тази Политика за защита на данните и, ако е приложимо, ще поискаме вашето съгласие.

Съгласие с Cookiebot

Нашият уебсайт използва технология за получаване на съгласие от Cookiebot, за да получи вашето съгласие за съхранение на определени бисквитки на вашето крайно устройство или за използването на определени технологии и да документира това по начин, съвместим със защитата на данните. Доставчикът на тази технология е Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Копенхаген, Дания (наричан по-долу „Cookiebot“).

Когато влезете в нашия уебсайт, се установява връзка със сървърите на Cookiebot, за да получите вашето съгласие и да ви предоставим други обяснения относно използването на бисквитки. След това Cookiebot ще съхрани бисквитка във вашия браузър, за да идентифицира даденото от вас съгласие или неговото оттегляне. Събраните по този начин данни се съхраняват, докато не поискате от нас да ги изтрием, да изтрием самата бисквитка Cookiebot или целта, за която се съхраняват данните, вече не е приложима. Задължителните законови задължения за съхранение остават незасегнати.

Cookiebot се използва за получаване на изискваното от закона съгласие за използване на бисквитки. Правното основание за това е чл. 6, параграф 1, буква в) от GDPR.

Съгласие с известие за бисквитки и съответствие

Нашият уебсайт използва технологията за получаване на съгласие на Cookie Notice & Compliance за GDPR, за да получи вашето съгласие за архивирането на определени бисквитки на вашето устройство или за използването на определени технологии и за съвместимата документация за защита на данните на първите.

Известие за бисквитки и съответствие за GDPR се инсталира локално на нашите сървъри, така че да не се осъществява връзка със сървъри на трети страни. Известие за бисквитки и съответствие за GDPR съхранява бисквитка във вашия браузър, за да може да разпредели предоставеното съгласие и тяхното оттегляне към вас. Бисквитката остава активна 1 месец. Вашите данни се съхраняват, докато не поискате да ги изтрием, изтриете сами бисквитката за съгласие или целта на архивирането на данните вече не е валидна. Това не засяга задължителните законови периоди на съхранение.

Известие за бисквитки и съответствие с GDPR се използва за получаване на съгласие за използване на бисквитки, изисквано от закона. Правното основание е чл. 6, параграф 1, буква в) от GDPR.

Регистрационни файлове на сървъра

Доставчикът на този уебсайт и неговите страници автоматично събира и съхранява информация в така наречените сървърни регистрационни файлове, които вашият браузър ни съобщава автоматично. Информацията включва:

  • Типът и версията на използвания браузър
  • Използваната операционна система
  • URL адрес за препращане
  • Името на хоста на осъществяващия достъп компютър
  • Часът на запитването на сървъра
  • IP адресът

Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Тези данни се записват на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от изобразяване без технически грешки и оптимизиране на уебсайта на оператора. За да се постигне това, трябва да се записват регистрационни файлове на сървъра.

Форма за контакти

Ако изпратите запитване до нас чрез нашия формуляр за контакт, информацията, предоставена във формуляра за контакт, както и всяка информация за контакт, предоставена в него, ще бъдат съхранени от нас, за да обработим вашето запитване и в случай, че имаме допълнителни въпроси. Няма да споделяме тази информация без вашето съгласие.

Обработката на тези данни се основава на чл. 6(1)(b) GDPR, ако Вашето искане е свързано с изпълнението на договор или ако е необходимо да се извършат преддоговорни мерки. Във всички останали случаи обработката се основава на нашия законен интерес от ефективната обработка на исканията, отправени към нас (чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR) или на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR) ако това е било поискано; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Информацията, която сте въвели във формуляра за контакт, ще остане при нас, докато не ни поискате да изтрием данните, да оттеглите съгласието си за архивиране на данни или ако целта, за която информацията се архивира, вече не съществува (напр. след като сме завърши нашия отговор на вашето запитване). Това не засяга задължителните законови разпоредби, по-специално периодите на съхранение.

Заявка по e-mail, телефон или факс

Ако се свържете с нас по имейл, телефон или факс, вашата заявка, включително всички получени лични данни (име, заявка) ще бъдат съхранени и обработени от нас за целите на обработката на вашата заявка. Ние не предаваме тези данни без вашето съгласие.

Тези данни се обработват на основание чл. 6, параграф 1, буква б) от GDPR, ако вашето запитване е свързано с изпълнение на договор или е необходимо за изпълнение на преддоговорни мерки. Във всички останали случаи данните се обработват въз основа на нашия легитимен интерес от ефективното обработване на запитвания, изпратени до нас (чл. 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД) или въз основа на вашето съгласие (чл. 6, параграф 1 )(a) GDPR), ако е получен; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, изпратени от вас до нас чрез заявки за контакт, остават при нас, докато не поискате да изтрием, оттеглим вашето съгласие за съхранение или целта за съхранение на данни изтече (напр. след приключване на вашата заявка). Задължителните законови разпоредби - по-специално законовите периоди на съхранение - остават незасегнати.

Google формуляри

Интегрирахме Google Формуляри в този уебсайт. Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (наричан по-долу „Google”).

Google Forms ни позволява да генерираме онлайн формуляри за записване на съобщения, запитвания и други записи, въведени от посетителите на нашия уебсайт. Всички въведени от вас записи ще бъдат обработени на сървърите на Google. Google Forms съхранява бисквитка във вашия браузър, която съдържа уникален идентификатор (NID бисквитка). Тази бисквитка съхранява широк набор от информация, включително, например, вашите езикови настройки.

Използваме формуляри на Google въз основа на нашия законен интерес да определим вашите нужди възможно най-ефективно (чл. 6(1)(f) GDPR). Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на бисквитки или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Данните, които въвеждате във формуляра, ще останат в наше притежание, докато не поискате да ги изтрием, оттеглите съгласието си за архивиране на вашите данни или докато целта за архивиране на данните вече не съществува (напр. след приключване на обработката на вашите разследване). Това не засяга задължителните законови разпоредби – по-специално тези, които уреждат периодите на съхранение.

За повече информация, моля, консултирайте се с Политиката за поверителност на данните на Google на адрес https://policies.google.com/.

Zoho CRM

Ние използваме Zoho CRM на този уебсайт. Доставчикът е Zoho Corporation GmbH., Estancia IT Park, парцел № 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, Индия (наричано по-долу „Zoho CRM“).

Zoho CRM ни позволява по-специално да управляваме съществуващи и потенциални клиенти и контакти с клиенти и да организираме процеси на продажби и комуникация. Използването на CRM системата също ни позволява да анализираме и оптимизираме нашите процеси, свързани с клиентите. Клиентските данни се съхраняват на сървърите на Zoho CRM. Подробности за функциите на Zoho CRM можете да намерите тук: https://www.zoho.com/de/crm/help/getting-started/key-functions.html.

Използването на Zoho CRM се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от най-ефективното управление на клиентите и комуникацията с тях. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на бисквитки или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Прехвърлянето на данни към трети страни извън Европейския съюз се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

Подробности можете да намерите в политиката за поверителност на Zoho CRM: https://www.zoho.com/privacy.html и https://www.zoho.com/gdpr.html.

5. Социални медии

Facebook

В този уебсайт сме интегрирали елементи от социалната мрежа Facebook. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. Според изявлението на Facebook, събраните данни ще бъдат прехвърлени в САЩ и други трети страни също.

Преглед на елементите на социалните медии във Facebook е достъпен на следната връзка: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Ако елементът за социални медии е активиран, ще бъде установена директна връзка между вашето устройство и сървъра на Facebook. В резултат на това Facebook ще получи информация, потвърждаваща посещението ви на този уебсайт с вашия IP адрес. Ако щракнете върху бутона Facebook Like, докато сте влезли във вашия акаунт във Facebook, можете да свържете съдържанието на този уебсайт към вашия Facebook профил. Следователно Facebook ще може да разпредели вашето посещение на този уебсайт към вашия потребителски акаунт. Трябва да подчертаем, че ние като доставчик на уебсайта не получаваме информация относно съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от Facebook. За повече информация, моля, консултирайте се с Политиката за поверителност на данните на Facebook на: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга става на основание чл. 6 Разд. 1 лит. a GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-изчерпателно видима в социалните медии.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на описания тук инструмент и се препращат към Facebook, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия носим съвместна отговорност за тази обработка на данни ( чл.26 DSGVO). Съвместната отговорност е ограничена изключително до събирането на данните и препращането им към Facebook. Обработката от Facebook, която се извършва след последващото прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които имаме съвместно, са посочени в споразумение за съвместна обработка. Текстът на споразумението можете да намерите на: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние сме отговорни за предоставянето на информация за поверителност при използване на инструмента на Facebook и за безопасното за поверителност внедряване на инструмента на нашия уебсайт. Facebook отговаря за сигурността на данните на продуктите на Facebook. Можете да предявите права на субект на данни (напр. искания за информация) по отношение на обработваните от Facebook данни директно с Facebook. Ако заявите правата на субекта на данните при нас, ние сме длъжни да ги препратим във Facebook.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 и https://www.facebook.com/policy.php.

Twitter

Интегрирали сме функции на платформата за социални медии Twitter в този уебсайт. Тези функции се предоставят от Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ирландия.

Ако елементът за социални медии е активиран, ще бъде установена директна връзка между вашето устройство и сървъра на Twitter. В резултат на това Twitter ще получи информация за вашето посещение на този уебсайт. Докато използвате Twitter и функцията „Re-Tweet“, уебсайтовете, които посещавате, са свързани с вашия акаунт в Twitter и се разкриват на други потребители. Трябва да отбележим, че ние, доставчиците на уебсайта и неговите страници, не знаем нищо за съдържанието на прехвърлените данни и използването на тази информация от Twitter. За повече подробности, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Twitter на: https://twitter.com/en/privacy.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга става на основание чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-изчерпателно видима в социалните медии.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Имате възможност да нулирате настройките си за защита на данните в Twitter в настройките на акаунта на https://twitter.com/account/settings.

Instagram

Ние сме интегрирали функции на публичната медийна платформа Instagram в този уебсайт. Тези функции се предлагат от Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия.

Ако елементът на социалните медии е активиран, ще бъде установена директна връзка между вашето устройство и сървъра на Instagram. В резултат на това Instagram ще получи информация за вашето посещение на този уебсайт.

Ако сте влезли във вашия акаунт в Instagram, можете да щракнете върху бутона Instagram, за да свържете съдържание от този уебсайт към вашия профил в Instagram. Това позволява на Instagram да разпредели вашето посещение на този уебсайт към вашия потребителски акаунт. Трябва да отбележим, че ние като доставчик на уебсайта и неговите страници нямаме никаква информация за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от Instagram.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга става на основание чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-изчерпателно видима в социалните медии.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на описания тук инструмент и се препращат към Facebook или Instagram, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия носим съвместна отговорност за тези данни обработка (чл. 26 DSGVO). Съвместната отговорност е ограничена изключително до събирането на данните и препращането им към Facebook или Instagram. Обработката от Facebook или Instagram, която се извършва след последващото прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които имаме съвместно, са посочени в споразумение за съвместна обработка. Текстът на споразумението можете да намерите на: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние сме отговорни за предоставянето на информация за поверителност при използване на инструмента Facebook или Instagram и за безопасното за поверителност внедряване на инструмента на нашия уебсайт. Facebook отговаря за сигурността на данните на продуктите на Facebook или Instagram. Можете да предявите права на субект на данни (напр. искания за информация) по отношение на данните, обработвани от Facebook или Instagram директно с Facebook. Ако заявите правата на субекта на данните при нас, ние сме длъжни да ги препратим във Facebook.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 и https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

За повече информация по този въпрос, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Instagram на: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Този уебсайт използва елементи от мрежата LinkedIn. Доставчикът е LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Дъблин 2, Ирландия.

Всеки път, когато отворите страница от този уебсайт, която съдържа елементи на LinkedIn, се установява връзка със сървърите на LinkedIn. LinkedIn е уведомен, че сте посетили този уебсайт с вашия IP адрес. Ако щракнете върху бутона „Препоръчай“ на LinkedIn и по това време сте влезли във вашия акаунт в LinkedIn, LinkedIn ще бъде в състояние да разпредели вашето посещение на този уебсайт към вашия потребителски акаунт. Трябва да отбележим, че ние като доставчик на уебсайтовете нямаме никаква информация за съдържанието на прехвърлените данни и тяхното използване от LinkedIn.

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга става на основание чл. 6 (1) (a) GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще се осъществи въз основа на нашия законен интерес да направим нашата информация възможно най-изчерпателно видима в социалните медии.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=en.

За допълнителна информация по този въпрос, моля, консултирайте се с Декларацията за поверителност на данните на LinkedIn на: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Инструменти за анализ и реклама

Google Tag Manager

Ние използваме Google Tag Manager. Доставчикът е Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия

Мениджърът на маркери на Google е инструмент, който ни позволява да интегрираме инструменти за проследяване или статистика и други технологии на нашия уебсайт. Самият Google Tag Manager не създава потребителски профили, не съхранява бисквитки и не извършва независими анализи. Той само управлява и изпълнява инструментите, интегрирани чрез него. Google Tag Manager обаче събира вашия IP адрес, който също може да бъде прехвърлен на компанията майка на Google в Съединените щати.

Google Tag Manager се използва на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от бързото и лесно интегриране и администриране на различни инструменти на неговия уебсайт. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на бисквитки или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Hotjar

Този уебсайт използва Hotjar. Доставчикът е Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Малта, Европа (уебсайт: https://www.hotjar.com).

Hotjar е инструмент, използван за анализиране на вашите потребителски модели на този уебсайт. Hotjar ни позволява например да записваме вашите движения на мишката и превъртане, както и вашето кликване. По време на този процес Hotjar също така има способността да определи колко дълго курсорът ви остава в определена позиция. Въз основа на тази информация Hotjar компилира така наречените Heatmaps, които позволяват да се определи кои части от уебсайта посетителите на уебсайта разглеждат с предпочитание.

Също така сме в състояние да определим колко време сте останали на страница от този уебсайт и кога сте напуснали. Можем също да определим в кой момент сте спрели да правите записи във формуляр за контакт (така наречените фунии за преобразуване).

Освен това Hotjar може да бъде разгърнат за получаване на директна обратна връзка от посетителите на уебсайта. Тази функция има за цел да подобри предлагането на уебсайта на оператора на уебсайта.

Hotjar използва технологии, които правят възможно разпознаването на потребителя за целите на анализа на потребителските модели (напр. бисквитки или внедряване на пръстов отпечатък на устройството).

Ако Вашето одобрение (съгласие) е получено, използването на горепосочената услуга става на основание чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 TTDSG (Германски закон за телекомуникациите). Такова съгласие може да бъде оттеглено по всяко време. Ако Вашето съгласие не е получено, използването на услугата ще стане на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR; операторът на уебсайта има законен интерес от анализа на потребителските модели, за да оптимизира както уеб презентацията, така и рекламните дейности на оператора.

Деактивиране на Hotjar

Ако искате да деактивирате записването на данни от Hotjar, моля, щракнете върху връзката по-долу и следвайте инструкциите, предоставени под връзката: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Моля, имайте предвид, че ще трябва да деактивирате Hotjar отделно за всеки браузър и всяко устройство.

За по-подробна информация относно Hotjar и данните, които трябва да се записват, вижте Декларацията за поверителност на данните на Hotjar на следната връзка: https://www.hotjar.com/privacy.

Google Ads

Операторът на уебсайта използва Google Ads. Google Ads е онлайн промоционална програма на Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Ads ни позволява да показваме реклами в търсачката на Google или на уебсайтове на трети страни, ако потребителят въведе определени думи за търсене в Google (насочване по ключови думи). Възможно е също да се поставят насочени реклами въз основа на потребителските данни, с които Google разполага (напр. данни за местоположение и интереси; насочване към целева група). Като оператор на уебсайта, ние можем да анализираме тези данни количествено, например като анализираме кои думи за търсене са довели до показването на нашите реклами и колко реклами са довели до съответните кликвания.

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6(1)(a) GDPR и § 25(1) TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://policies.google.com/privacy/frameworks и https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads ремаркетинг

Този уебсайт използва функциите на Google Ads Remarketing. Доставчикът на тези решения е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

С ремаркетинга в Google Ads можем да присвоим хората, които взаимодействат с нашето онлайн предложение, към конкретни целеви групи, за да им показваме впоследствие реклама въз основа на интереси в рекламната мрежа на Google (ремаркетинг или повторно насочване).

Освен това е възможно да се свържат рекламните целеви групи, генерирани с Google Ads Remarketing, с устройство, включващо функциите на Google. Това прави възможно показването на базирани на интереси персонализирани рекламни съобщения, в зависимост от вашето предишно използване и модели на сърфиране на устройство (напр. мобилен телефон) по начин, съобразен с вас, както и на всяко от вашите устройства (напр. таблет или компютър). ).

Ако имате акаунт в Google, имате възможност да възразите срещу персонализираната реклама на следната връзка: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6(1)(a) GDPR и § 25(1) TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

За допълнителна информация и съответните разпоредби за защита на данните, моля, направете справка с Правилата за поверителност на данните на Google на адрес: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google проследяване на реализациите

Този уебсайт използва Google Conversion Tracking. Доставчикът на тази услуга е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

С помощта на Google Conversion Tracking ние сме в състояние да разпознаем дали потребителят е извършил определени действия. Например, можем да анализираме колко често кои бутони на нашия уебсайт са кликнати и кои продукти се преглеждат или купуват с определена честота. Целта на тази информация е да се състави статистика за реализациите. Научаваме колко потребители са кликнали върху нашите реклами и какви действия са извършили. Не получаваме никаква информация, която би ни позволила да идентифицираме лично потребителите. Google като такъв използва бисквитки или сравними технологии за разпознаване за целите на идентификацията.

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6(1)(a) GDPR и § 25(1) TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

За повече информация относно Google Conversion Tracking, моля, прегледайте политиката на Google за защита на данните на: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook Pixel

За да измери процентите на реализация, този уебсайт използва пиксела за активност на посетителите на Facebook. Доставчикът на тази услуга е Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ирландия. Според изявлението на Facebook, събраните данни ще бъдат прехвърлени в САЩ и други трети страни също.

Този инструмент позволява проследяване на посетителите на страницата, след като са били свързани към уебсайта на доставчика след кликване върху реклама във Facebook. Това дава възможност да се анализира ефективността на Facebook рекламите за целите на статистически и пазарни проучвания и да се оптимизират бъдещи рекламни кампании.

За нас като оператори на този уебсайт, събраните данни са анонимни. Не сме в състояние да стигнем до каквито и да било заключения относно самоличността на потребителите. Facebook обаче архивира информацията и я обработва, така че да е възможно да се осъществи връзка със съответния потребителски профил и Facebook е в състояние да използва данните за свои собствени промоционални цели в съответствие с Facebook Data Usage Policy. Това позволява на Facebook да показва реклами на страници във Facebook, както и на места извън Facebook. Ние като оператор на този уебсайт нямаме контрол върху използването на такива данни.

Използването на тези услуги става въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 6(1)(a) GDPR и § 25(1) TTDSG. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Предаването на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи (SCC) на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Доколкото личните данни се събират на нашия уебсайт с помощта на описания тук инструмент и се препращат към Facebook, ние и Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ирландия носим съвместна отговорност за тази обработка на данни ( чл.26 DSGVO). Съвместната отговорност е ограничена изключително до събирането на данните и препращането им към Facebook. Обработката от Facebook, която се извършва след последващото прехвърляне, не е част от съвместната отговорност. Задълженията, които имаме съвместно, са посочени в споразумение за съвместна обработка. Текстът на споразумението можете да намерите на: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Съгласно това споразумение ние сме отговорни за предоставянето на информация за поверителност при използване на инструмента на Facebook и за безопасното за поверителност внедряване на инструмента на нашия уебсайт. Facebook отговаря за сигурността на данните на продуктите на Facebook. Можете да предявите права на субект на данни (напр. искания за информация) по отношение на обработваните от Facebook данни директно с Facebook. Ако заявите правата на субекта на данните при нас, ние сме длъжни да ги препратим във Facebook.

В Правилата за поверителност на данните на Facebook ще намерите допълнителна информация относно защитата на вашата поверителност на: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Също така имате възможност да деактивирате функцията за ремаркетинг „Персонализирани аудитории“ в раздела за настройки на рекламата под https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. За да направите това, първо трябва да влезете във Facebook.

Ако нямате акаунт във Facebook, можете да деактивирате всяко потребителско рекламиране от Facebook на уебсайта на Европейския алианс за интерактивна цифрова реклама: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

7. Добавки и инструменти

YouTube

Този уебсайт вгражда видеоклипове от уебсайта YouTube. Операторът на уебсайта е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Ако посетите страница на този уебсайт, в която е вграден YouTube, ще бъде установена връзка със сървърите на YouTube. В резултат на това сървърът на YouTube ще бъде уведомен коя от нашите страници сте посетили.

Освен това YouTube ще може да поставя различни бисквитки на вашето устройство или сравними технологии за разпознаване (напр. пръстови отпечатъци на устройството). По този начин YouTube ще може да получава информация за посетителите на този уебсайт. Освен всичко друго, тази информация ще се използва за генериране на видео статистика с цел подобряване на удобството за потребителя на сайта и предотвратяване на опити за извършване на измами.

Ако сте влезли в акаунта си в YouTube, докато посещавате нашия сайт, вие разрешавате на YouTube директно да разпредели вашите модели на сърфиране към вашия личен профил. Имате възможност да предотвратите това, като излезете от акаунта си в YouTube.

Използването на YouTube се основава на нашия интерес да представяме нашето онлайн съдържание по привлекателен начин. Съгласно чл. 6(1)(f) GDPR, това е легитимен интерес. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на бисквитки или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация как YouTube обработва потребителските данни, моля, направете справка с Правилата за поверителност на данните на YouTube по-долу: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Fonts (локално вграждане)

Този уебсайт използва така наречените Google Fonts, предоставени от Google, за да гарантира еднаквото използване на шрифтовете на този сайт. Тези шрифтове на Google са локално инсталирани, така че връзката със сървърите на Google няма да бъде установена във връзка с това приложение.

За повече информация относно Google Fonts, моля, следвайте тази връзка: https://developers.google.com/fonts/faq и се консултирайте с Декларацията на Google за поверителност на данните по-долу: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome

Тази страница използва Font Awesome за еднакво представяне на шрифтове и символи. Доставчик е Fonticons, Inc. 6 Porter Road Apartment 3R, Кеймбридж, Масачузетс, САЩ.

Когато извикате страница, вашият браузър зарежда необходимите шрифтове в кеша на браузъра си, за да показва текстове, шрифтове и символи правилно. За тази цел браузърът, който използвате, трябва да се свърже със сървърите на Font Awesome. Това позволява на Font Awesome да знае, че вашият IP адрес е бил използван за достъп до този уебсайт. Използването на Font Awesome се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Имаме законен интерес от еднаквото представяне на шрифта на нашия уебсайт. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на бисквитки или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Ако вашият браузър не поддържа Font Awesome, ще се използва стандартен шрифт от вашия компютър.

Допълнителна информация за Font Awesome можете да намерите в политиката за поверителност на Font Awesome на адрес: https://fontawesome.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Ние използваме „Google reCAPTCHA“ (наричан по-долу „reCAPTCHA“) на този уебсайт. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Целта на reCAPTCHA е да определи дали данните, въведени на този уебсайт (напр. информация, въведена във формуляр за контакт), се предоставят от човешки потребител или от автоматизирана програма. За да определи това, reCAPTCHA анализира поведението на посетителите на уебсайта въз основа на различни параметри. Този анализ се задейства автоматично веднага щом посетителят на уебсайта влезе в сайта. За този анализ reCAPTCHA оценява различни данни (напр. IP адрес, време, прекарано от посетителя на уебсайта на сайта или движения на курсора, инициирани от потребителя). Данните, проследени по време на такива анализи, се препращат към Google.

reCAPTCHA анализите се изпълняват изцяло във фонов режим. Посетителите на уебсайта не са уведомени, че се извършва анализ.

Данните се съхраняват и анализират на основание чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от защитата на уебсайтовете на оператора срещу злоупотреба с автоматизирано шпиониране и срещу СПАМ. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на бисквитки или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

За повече информация относно Google reCAPTCHA, моля, вижте Декларацията за поверителност на данните на Google и Условията за използване на следните връзки: https://policies.google.com/privacy?hl=en и https://policies.google.com/terms?hl=en.

tawk.to

За да обработваме потребителски заявки чрез нашите канали за поддръжка или системи за чат на живо, ние използваме tawk.to, inc., 187 E Warm Springs Rd, SB298, Лас Вегас, Невада 89119, САЩ (наричано по-долу „tawk.to“).

Съобщенията, които изпращате до нас, могат да се съхраняват в системата за билети tawk.to или да отговарят на нашите служители в чат на живо. Освен това tawk.to ни помага да определим по-специално от кой регион идва запитващият, от колко време общува с нас и колко е доволен от хода на комуникацията.

Съобщенията, адресирани до нас, ще останат при нас, докато не поискате да ги изтрием или докато целта, за която са били съхранявани данните, престане да се прилага (напр. след обработка на вашето запитване). Задължителните правни разпоредби, по-специално периодите на съхранение, остават незасегнати.

Използването на tawk.to се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Имаме законен интерес от бърза, надеждна и ефективна обработка на вашите запитвания. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на бисквитки или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

Трансферът на данни към САЩ се основава на стандартните договорни клаузи на Европейската комисия. Подробности можете да намерите тук: https://www.tawk.to/privacy-policy/ и https://www.tawk.to/data-protection/gdpr/.

За допълнителна информация, моля, прочетете политиката за поверителност на tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/ и https://www.tawk.to/data-protection/.

ManageWP

Ние администрираме този уебсайт с помощта на инструмента ManageWP. Доставчикът е GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Белград, Сърбия (наричан по-долу ManageWP).

Освен всичко друго, ManageWP гарантира, че можем да наблюдаваме сигурността и ефективността на нашия уебсайт, както и да генерираме автоматични архиви. Следователно ManageWP има достъп до цялото съдържание на уебсайта, включително нашите бази данни. ManageWP се хоства на сървърите на доставчика.

Използването на ManageWP се основава на чл. 6 (1)(f) от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес от уебсайт(ове), който работи(т) възможно най-ефективно и сигурно. Ако е получено съответното съгласие, обработката се извършва изключително въз основа на чл. 6(1)(a) GDPR и § 25 (1) TTDSG, доколкото съгласието включва съхраняването на бисквитки или достъпа до информация в крайното устройство на потребителя (напр. пръстови отпечатъци на устройството) по смисъла на TTDSG. Това съгласие може да бъде оттеглено по всяко време.

8. Персонализирани услуги

Обработка на данни на кандидатите

Ние предлагаме на посетителите на уебсайта възможността да подават заявления за работа до нас (напр. чрез електронна поща, чрез пощенски услуги или като подадат онлайн формуляра за кандидатстване за работа). По-долу ще ви информираме за обхвата, целта и използването на личните данни, събрани от вас във връзка с процеса на кандидатстване. Уверяваме ви, че събирането, обработването и използването на вашите данни ще става в съответствие с приложимите права за поверителност на данните и всички други законови разпоредби и че вашите данни винаги ще бъдат третирани като строго поверителни.

Обхват и цел на събирането на данни

Ако подадете молба за работа до нас, ние ще обработим всички свързани лични данни (напр. данни за контакт и комуникация, документи за кандидатстване, бележки, направени по време на интервюта за работа и т.н.), ако те са необходими за вземане на решение относно установяването или трудово правоотношение. Правните основания за горепосоченото са § 26 BDSG съгласно германското право (Договаряне на трудово правоотношение), чл. 6, параграф 1, буква b) от GDPR (Общи договорни преговори) и – при условие че сте ни дали съгласието си – чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Можете да оттеглите всяко дадено съгласие по всяко време. В рамките на нашата компания вашите лични данни ще бъдат споделяни само с лица, които участват в обработката на вашата кандидатура за работа.

Ако вашето кандидатстване за работа доведе до наемане на работа, предоставените от вас данни ще бъдат архивирани на основание § 26 от BDSG и чл. 6(1)(b) GDPR за целите на прилагането на трудовото правоотношение в нашата система за обработка на данни.

Период на архивиране на данните

Ако не можем да ви предложим работа или отхвърлите оферта за работа или оттеглите кандидатурата си, ние си запазваме правото да запазим предоставените от вас данни въз основа на нашите легитимни интереси (чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR) до 6 месеца от края на процедурата за кандидатстване (отхвърляне или оттегляне на заявлението). След това данните ще бъдат изтрити, а физическите документи за кандидатстване ще бъдат унищожени. Хранилището служи по-специално като доказателство в случай на правен спор. Ако е очевидно, че данните ще бъдат необходими след изтичането на 6-месечния период (напр. поради предстоящ или висящ правен спор), изтриването ще се извърши само когато целта за по-нататъшно съхранение вече не е приложима.

Може да има и по-дълго съхранение, ако сте дали своето съгласие (член 6, параграф 1, буква a) от GDPR) или ако законовите изисквания за запазване на данни изключват изтриването.

Допускане до група кандидати

Ако не ви предложим работа, може да успеете да се присъедините към нашата група кандидати. В случай на прием, всички документи и информация от кандидатстването ще бъдат прехвърлени към групата кандидати, за да се свържем с вас в случай на подходящи свободни места.

Приемането в групата кандидати се основава изключително на вашето изрично съгласие (чл. 6(1)(a) GDPR). Споразумението за подаване е доброволно и няма връзка с текущата процедура за кандидатстване. Засегнатото лице може да отмени съгласието си по всяко време. В този случай данните от групата кандидати ще бъдат изтрити безвъзвратно, при условие че няма правни основания за съхранение.

Данните от групата кандидати ще бъдат изтрити безвъзвратно не по-късно от две години след даването на съгласие.

Google Drive

Интегрирахме Google Drive на този уебсайт. Доставчикът е Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия.

Google Drive ни позволява да включим зона за качване на нашия уебсайт, където можете да качвате съдържание. Когато качвате съдържание, то се съхранява на сървърите на Google Drive. Когато посетите нашия уебсайт, допълнително се установява връзка с Google Drive, така че Google Drive да може да определи, че сте посетили нашия уебсайт.

Използването на Google Drive се основава на чл. 6, параграф 1, буква е) от GDPR. Операторът на уебсайта има законен интерес да има надеждна зона за качване на своя уебсайт. Ако е получено съответното съгласие, обработването се извършва изключително на основание чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR; съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.

This website stores cookies on your computer.